Semet automotive d.o.o.
 
SEMET AUTOMOTIVE D.O.O.
Bihaćkih branilaca 89
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Telefon: +38737310555
email: info @ semet-automotive.com

ID Broj: 4263706630002
PDV Broj: 263706630002